Do We Judge Fiction by the Author’s Gender?

Chantelle Ivanski, Stacey Humphries, K.H. van Dalen-Oskam, Raymond A. Mar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do We Judge Fiction by the Author’s Gender?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences