Documenting a song culture: the Dutch Song Database as a resource for musicological research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
359 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-23
TijdschriftInternational Journal on Digital Libraries
Volume20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit