Documenting a song culture: the Dutch Song Database as a resource for musicological research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

277 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Journal on Digital Libraries
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 13 sep 2017

Citeer dit