Documenting a song culture: the Dutch Song Database as a resource for musicological research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
367 Downloads (Pure)

Zoekresultaten