Doem of wensdenken in de demografie (column)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit