Does artemether–lumefantrine administration affect mosquito olfactory behaviour and fitness?

Jetske de Boer (Co-auteur), Annette O Busula, Jet ten Berge, Tessa S. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMalaria Journal
Volume18
Nummer van het tijdschrift28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit