Does drought stress modify the effects of plant-growth promoting rhizobacteria on an aboveground chewing herbivore?

Maite Fernández de Bobadilla, Julia Friman, Nurmi Pangesti, Marcel Dicke, Joop J.A. van Loon, Ana Pineda (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
238 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does drought stress modify the effects of plant-growth promoting rhizobacteria on an aboveground chewing herbivore?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds