Does Ionic-Strength Affect the Configuration of Aquatic Humic Substances, as Indicated by Gel-Filtration

H. De Haan, R.I. Jones, K. Salonen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)453-459
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit