Does (lack of) sight matter for V1? New light from the study of the blind brain

Emiliano Ricciardi, Paolo Papale, Luca Cecchetti, Pietro Pietrini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftNeuroscience and Biobehavioral Reviews
Volume118
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit