Does microbial stoichiometry modulate eutrophication of aquatic ecosystems?

A.K. Steenbergh, P.L.E. Bodelier, M. Heldal, C.P Slomp, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does microbial stoichiometry modulate eutrophication of aquatic ecosystems?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology