Does phased retirement increase vitality in older workers? Findings from a 3‑Year follow‑up panel study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)221-240
TijdschriftJournal of Aging & Social Policy
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum27 jan. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mei 2023

Citeer dit