Does phased retirement increase vitality in older workers? Findings from a 3‑Year follow‑up panel study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Aging & Social Policy
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 27 jan. 2022

Citeer dit