Does retirement change what individuals value in life? Results from a 3-year panel study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1699-1709
Aantal pagina's11
TijdschriftThe Journals of Gerontology: Series B
Volume77
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2022

Citeer dit