Does sleep restore the topology of functional brain networks?

M.M. Koenis, N. Romeijn, G. Piantoni, I.M. Verweij, Y.D. van der Werf, E.J.W. Van Someren, C.J. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)487-500
TijdschriftHuman Brain Mapping
Volume34
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit