Does the Survey Mode Affect the Association Between Subjective Well-being and its Determinants? An Experimental Comparison Between Face-to-Face and Web Mode

G. Piccitto, A.C. Liefbroer, T. Emery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3441-3461
TijdschriftJournal of Happiness Studies
Volume23
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum14 jul. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2022

Citeer dit