Does tolerance matter? A comparative study of well-being of persons in same-sex and mixed-sex unions across nine European countries

M.M. Fischer, M. Kalmijn, S. Steinmetz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does tolerance matter? A comparative study of well-being of persons in same-sex and mixed-sex unions across nine European countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences