Does zonation reflect the succession of salt marsh vegetation? A comparison of an estuarine and coastal bar island march in the Netherlands

J. De Leeuw, W. De Munck, H. Olff, J.P. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)435-445
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit