Doing race in Europe

M. Balkenhol, K. Schramm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)585-595
Aantal pagina's6
TijdschriftSocial Anthropology/Anthropologie Sociale
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit