Dominant diatoms in Tjeukemeer - appearance of Diatoma Elongatum (Lyngb.) Agardh

J.R. Moed, H.L. Hoogveld

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)159-165
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit