Dominant diatoms in Tjeukemeer (Netherlands) .II. Silicon depletion

J.R. Moed, H.L. Hoogveld, W. Apeldoorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-362
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit