Dominicus en Franciscus as patroanhilligen yn Ljouwert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
TijdschriftUt de Smidte fan de Fryske Akademy
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit