Donor-Derived Transmission of Cryptococcus gattii sensu lato in Kidney Transplant Recipients

Daniel W C L Santos, Ferry Hagen, Jacques F Meis, Marina P Cristelli, Laila A Viana, Fabiola D C Bernardi, Hélio Tedesco-Silva, José O Medina-Pestana, Arnaldo L Colombo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

We describe cases of donor-derived transmission of Cryptococcus deuterogattii in 2 kidney transplant recipients in Brazil and published information on other cases. Prompt reduction of immunosuppression and initiation of antifungal therapy was required to successfully control the fungal infections and preserve engraftment.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1329-1331
Aantal pagina's3
TijdschriftEmerging Infectious Diseases
Volume26
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Donor-Derived Transmission of Cryptococcus gattii sensu lato in Kidney Transplant Recipients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit