Don't let the bedbugs bite. Sleep's beneficial effects on childhood cognitive development.

Rebecca Astill

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • van der Werf, Y.D., Promotor
StatusGepubliceerd - 22 apr. 2015

Citeer dit