Doorstarten na pensioen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het NIDI is begin 2001 een panelonderzoek gestart onder oudere werknemers en dat onderzoek geeft een gedetailleerd inzicht in het pensioneringsproces. De ervaringen van 1.700 werknemers van 50 jaar en ouder van vier grote organisaties in Nederland vormen de bron van de onderzoeksbevindingen. Hun keuzes op de arbeidsmarkt zijn tussen 2001 en 2007 gevolgd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-25
TijdschriftGids voor Personeelsmanagement: Vaktijdschrift voor de HR Professional
Volumejuni
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit