Dopamine D1 receptor signalling in the lateral shell of the nucleus accumbens controls dietary fat intake in male rats

Anil Joshi, Tess Kool, Charlene Diepenbroek, Laura L Koekkoek, Leslie Eggels, Andries Kalsbeek, Joram D Mul, Michel Barrot, Susanne E la Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dopamine D1 receptor signalling in the lateral shell of the nucleus accumbens controls dietary fat intake in male rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences