Dopaminergic control of cognitive flexibility in humans and animals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201
TijdschriftFrontiers in Neuroscience
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit