Doreen Lee, Activist Archives; Youth Culture and the Political Past in Indonesia (Durham, 2016)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)825-826
TijdschriftJournal of the Royal Anthropological Institute
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit