Dormant ascospores of Talaromyces macrosporus are activated to germinate after treatment with ultra high pressure

J Dijksterhuis, P G M Teunissen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    68 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Dormant ascospores of Talaromyces macrosporus are activated to germinate after treatment with ultra high pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences