Dossier 1.1: Wanneer is de globalisering begonnen?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Discussiedossier behorende bij de website van het handboek De Wereld En Nederland, red. Karel Davids en Marjolein 't Hart, over het debat wanneer de globalisering is begonnnen, in een geupdate versie van de publicatie in 2011.
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer5
TijdschriftDe Wereld en Nederland
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit