Dossier 1.2: Klimaat, economie en politiek tijdens de ‘wereldcrisis’ van de zeventiende eeuw (debat)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Discussiedossier behorende bij de website van het handboek De Wereld En Nederland, red. Karel Davids en Marjolein 't Hart, over het debat over de relatie tussen klimaat en crisis in de zeventiende eeuw, in een geupdate versie van de publicatie in 2014.
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer6
TijdschriftDe Wereld en Nederland
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit