Dossier 2&4.1: Oversterfte onder de armen: een biologische verklaring voor de Industriële Revolutie?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer9
TijdschriftDe Wereld en Nederland
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit