Dossier 3.1: Waarom vooral Eurazië zich kenmerkte door vroege staatsvorming, vergeleken met Afrika en Amerika

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer10
TijdschriftDe Wereld en Nederland
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit