Dossier 3&8.1: Staatsvorming en ‘public sphere’ in Europa en China

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer13
TijdschriftDe Wereld en Nederland
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit