Double-strand break repair and G4 DNA stability in Caenorhabditis elegans

D.B. Pontier

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Clevers, Hans, Promotor
  • Tijsterman, M., Promotor
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit