Doubled visions: reflexivity, intermediality and co-creation in Clouzot’s The Mystery of Picasso and von Trier’s and Leth’s The Five Obstructions

Daniel Yacavone, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)452-479
  TijdschriftNew Review of Film and Television Studies
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2020

  Citeer dit