Doubling in relative clauses: Aspects of morphosyntactic microvariation in Dutch

E. Boef

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

440 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Barbiers, L.C.J., Promotor
  • Corver, N., Promotor
Datum van toekenning18 jan 2013
Plaats van publicatieUtrecht
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6093-100-0
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit