Doubt in the insula: risk processing in obsessive-compulsive disorder.

J. Luigjes, M. Figee, P.N. Tobler, W. Van den Brink, B.P. De Kwaasteniet, G. Van Wingen, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer283
TijdschriftFrontiers in Human Neuroscience
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit