Down to Earth: History and philosophy of geoscience in practice for undergraduate education

M.G. Kleinhans, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftEuropean Journal for Philosophy of Science
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift81
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2021

  Citeer dit