dr. W.H. Posthumus-van der Goot: voormoeder of intermediair? De metafoor van feministische golven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Door het gebruik van de begrippen ‘’eerste’’ en ‘’tweede’’ feministische golf is het beeld ontstaan dat er slechts twee belangrijke fases waren in de geschiedenis van vrouwen. Het heersende beeld is dat na 1920 de vrouwenbeweging in zakte, op een kleine opleving in de jaren dertig van de vorige eeuw na, totdat jongere vrouwen aan het einde van de jaren zestig opstonden uit frustratie omdat ondanks alle opleidingsmogelijkheden hun eindbestemming nog steeds het huwelijk en moederschap was. In dit artikel staat de bekende feministe en econome dr. W.H. (Lilian) Posthumus-van der Goot centraal, die actief was in het feminisme vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw en tot haar dood in 1989, in relatie tot de metafoor van feministische golven
Vertaalde titel van de bijdragedr. W.H. Posthumus-van der Goot: foremother or intermediairy?: The metaphor of feminist waves
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)9-15
Aantal pagina's7
TijdschriftHistorica
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 29 okt. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'dr. W.H. Posthumus-van der Goot: voormoeder of intermediair? De metafoor van feministische golven'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit