Draft Genome Sequence of Bacillus thuringiensis Strain BrMgv02-JM63, a Chitinolytic Bacterium Isolated from Oil-Contaminated Mangrove Soil in Brazil

Joelma Marcon, Rodrigo Gouvêa Taketani, Francisco Dini-Andreote, Giulia Inocêncio Mazzero, Fabio Lino, Jr. Soares, Itamar Soares de Melo, João Lúcio Azevedo, Fernando Dini Andreote

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Here, we report the draft genome sequence and the automatic annotation of Bacillus thuringiensis strain BrMgv02-JM63. This genome comprises a set of genes involved in the metabolism of chitin and N-acetylglucosamine utilization, thus suggesting the possible role of this strain in the cycling of organic matter in mangrove soils.

Originele taal-2Engels
TijdschriftGenome Announcements
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 jan. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Draft Genome Sequence of Bacillus thuringiensis Strain BrMgv02-JM63, a Chitinolytic Bacterium Isolated from Oil-Contaminated Mangrove Soil in Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit