Draft Genome Sequence of Lipopeptide-Producing Strain Pseudomonas fluorescens DSM 11579 and Comparative Genomics with Pseudomonas sp. Strain SH-C52, a Closely Related Lipopeptide-Producing Strain

Norbert Kirchner, Carolina Cano-Prieto, Menno van der Voort, J.M. Raaijmakers, Harald Gross (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)

Samenvatting

Pseudomonas fluorescens DSM 11579 is known to be a producer of the lipopeptides brabantamide and thanamycin. Its draft genome gives insight into the complete secondary metabolite production capacity of the strain and builds the basis for a comparative study with Pseudomonas sp. strain SH-C52, a lipopeptide-producing strain involved in natural disease-suppressive soils.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer00304-20
Aantal pagina's3
TijdschriftMicrobiology Resource Announcements
Volume9
Nummer van het tijdschrift21
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Draft Genome Sequence of Lipopeptide-Producing Strain Pseudomonas fluorescens DSM 11579 and Comparative Genomics with Pseudomonas sp. Strain SH-C52, a Closely Related Lipopeptide-Producing Strain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit