Draft Genome Sequence of Lipopeptide-Producing Strain Pseudomonas fluorescens DSM 11579 and Comparative Genomics with Pseudomonas sp. Strain SH-C52, a Closely Related Lipopeptide-Producing Strain

Norbert Kirchner, Carolina Cano-Prieto, Menno van der Voort, J.M. Raaijmakers, Harald Gross (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMICROBIOLOGY RESOURCE ANNOUNCEMENTS
Volume9
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit