Draft Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens DSM 11579 and Comparative Genomics with Pseudomonas sp. SH-C52, two Lipopeptide

Norbert Kirchner, Carolina Cano-Prieto, Menno van der Voort, J.M. Raaijmakers, Harald Gross

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMicrobiology Resource Announcements
Volume9
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2020

Citeer dit