Draft Genome Sequence of the Wood-Staining Ascomycete Chlorociboria aeruginascens DSM 107184

Enrico Büttner, Christiane Liers, Anna Maria Gebauer, Jérôme Collemare, Jorge Carlos Navarro-Muñoz, Martin Hofrichter, Harald Kellner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Chlorociboria aeruginascens DSM 107184 is a wood-decomposing ascomycetous fungus known to produce the bluish-green dimeric naphthoquinone derivate xylindein. Here, we present the first draft genome sequence, which contains 588 contigs with a total length of 33.1 Mb. Altogether, 8,648 protein-coding genes were predicted.

Originele taal-2Engels
TijdschriftMicrobiology Resource Announcements
Volume8
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 apr 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Draft Genome Sequence of the Wood-Staining Ascomycete Chlorociboria aeruginascens DSM 107184'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit