Draft Genome Sequences of Three Monokaryotic Isolates o the White-Rot Basidiomycete Fungus Dichomitus squalens

Sara Casado Lopez, Mao Peng, Paul Daly, Bill Andreopoulos, Jasmyn Pangilinan, Anna Lipzen, Robert Riley, Steven Ahrendt, Vivian Ng, Kerrie Barry, Chris Daum, Igor, V Grigoriev, Kristiina S. Hilden, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMICROBIOLOGY RESOURCE ANNOUNCEMENTS
Volume8
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit