Draft Genome Sequences of Two Cadophora Strains Isolated from Water and a Nonalcoholic Beverage Ingredient Auteurs

Ewelina Stefanovic (Co-auteur), Colm Scully, Jimmy Roader, Finbarr Murphy, Jos Houbraken, Duong Vu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Members of the fungal genus Cadophora are isolated from a variety of
habitats, including plants, soil, water, food, and indoor environments. Here, we report
the draft genome sequences of two strains, Cadophora malorum M34 and Cadophora
sp. strain M221.
Originele taal-2Engels
TijdschriftGenome Announcements
Volume10
Nummer van het tijdschrift26
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Draft Genome Sequences of Two Cadophora Strains Isolated from Water and a Nonalcoholic Beverage Ingredient Auteurs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit