Drama and Debate: Hildegard of Bingen’s Ordo virtutum in the Context of Allegorical Debate Literature

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-184
TijdschriftEuropean Medieval Drama
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit