Drie Copepoden nieuw voor de Belgische fauna

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-49
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume37
StatusGepubliceerd - 1969
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit