Drie eeuwen Surinaamse geschiedenis in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-31
TijdschriftOSO: tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraibisch gebied
Volume5
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit