Drie generaties Hibma en hun boerderij in de Kleine Bouwhoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-9
Aantal pagina's4
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume5
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit