Drie paarden en een harnas [Review of: M. Biskup (2004) Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, T. 2: 1450-1519]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)162-164
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume16
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit