Drietalig onderwijs in Friesland / Trijetalich ûnderwiis yn Fryslân

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-5
TijdschriftNeerlandia
Volume118
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit