Drinkwater en geschiedenis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

It is commonly believed that people did not drink water before the introduction of the modern water supply systems. Beer would have been the favorite drink, but this is a misunderstanding.
Vertaalde titel van de bijdrageWater and history
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5
Aantal pagina's1
TijdschriftWaterspiegel. Opinieblad van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin)
Volume18
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drinkwater en geschiedenis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit